W kategorii ubezpieczenia mienia najpopularniejszym rodzajem są polisy mieszkaniowe. Dotyczą one nieruchomości mieszkalnej, niezależne jest więc czy jest to mieszkanie, dom czy szeregówka. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują obecnie swoim klientom możliwość objęcia ochroną nawet już samych fundamentów. Stan surowy otwarty również nie stanowi problemu. Ale to dopiero początek, bowiem firmy idą o krok dalej. Co zatem jeszcze znajduje się w propozycjach?

Co można objąć polisą mieszkaniową?

Ubezpieczenie mienia jest szeroką kategorię. W ramach polisy mieszkaniowej również mamy całą gamę możliwości. W jej ramach można zawrzeć:

-Ubezpieczenie domu czy mieszkania: jest to niejako podstawa tego ubezpieczenia; 

– Pomieszczenia przynależne: można tutaj zaliczyć np. komórki lokatorskie czy piwnice w mieszkaniu, garaż stanowiący jedną bryłę nieruchomości z częścią mieszkalną;

– Budynki znajdujące się na posesji: np. garaż jeżeli jest osobną nieruchomością;

– Budynki gospodarcze: np. stodoła, 

– Altanki itp.; 

– Elementy ogrodzenia; 

– Nagrobki;

– Domki letniskowe. 

Czasami możemy spotkać się również z ubezpieczeniem roślinności czy oczkiem wodnym. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma swój zakres i swoje warianty do wyboru. Zanim więc zdecydujemy, z którą firmą chcielibyśmy zawrzeć umowę, powinniśmy sprawdzić, czy w swojej ofercie posiada możliwość objęcia ochroną tego, na czym nam zależy.

Co ubezpieczamy w ramach polisy mieszkaniowej?

W polisie mieszkaniowej ochroną można objąć:

– Mury; 

– Stałe elementy;

– Ruchomości domowe. 

W każdym przypadku podajemy sumy ubezpieczenia, które w razie szkody całkowitej będą w stanie pokryć koszty związane z odbudową. Nie należy jednak zaniżać sum bowiem wówczas mamy do czynienia z niedoubezpieczeniem. W takiej sytuacji jeżeli np. wskazaliśmy SU 100 000, nieruchomość warta jest 400 000 (taki jest niezbędny koszt, aby odbudować dom) to towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci jedynie 100 000 zł. Drugą opcją jest nad ubezpieczenie tzn. znaczne przekroczenie kwoty SU do standardu mieszkania i jego faktycznej wartości. To również powoduje, że otrzymamy taką kwotę, jaką wyceni rzeczoznawca (oczywiście możemy się odwoływać), ale jeżeli nieruchomość będzie warta 500 000 zł, a my wskazaliśmy SU 1 000 000, to towarzystwo nie wypłaci tej drugiej, tylko dlatego, że taka była wartość podana na polisie.

Trzeba liczyć się z tym, że każda wypłata odszkodowania poprzedzona jest szeregiem czynności, które mają za zadanie sprawdzić podstawę do wypłaty. Odnosi się to również do m.in. konieczności wykonywania przeglądów. Przykład: jeżeli mieszkamy w bloku, gdzie ogrzewamy piecem gazowym, zgodnie z przepisami prawa budowlanego mamy obowiązek wykonywać przegląd takiego pieca. Jeżeli dojdzie do szkody w wyniku nieprawidłowego jego działania, a przegląd nie był wykonany w terminie towarzystwo ubezpieczeniowe, ma możliwość wydania decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania.