Codzienne poruszanie się własnym samochodem może prowadzić do wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń na drodze. Każdy kierowca chce tego uniknąć, ale kolizja może mieć miejsce bez względu na to, jak ostrożnie staramy się korzystać z dróg. Osobą odpowiedzialną za zdarzenie może być drugi kierowca i będziemy musieli zmierzyć się z koniecznością likwidacji szkody w firmie ubezpieczeniowej.

Kolizja na drodze

Procedury wymagane przez ubezpieczycieli mogą być kłopotliwe dla początkujących kierowców. Należy zacząć od odpowiedniego zachowania na drodze, zaraz po wystąpieniu kolizji. W takiej sytuacji nie musimy wzywać Policji, lecz kierowcy mogą porozumieć się między sobą. Aby było to możliwe, jedna ze stron musi uznać siebie za sprawcę zdarzenia. Przebieg kolizji trzeba opisać w specjalnym dokumencie, który można sporządzić na miejscu zdarzenia. Jest to oświadczenie sprawcy kolizji drogowej, które powinno zawierać szereg ważnych informacji. W przeciwnym razie nie będzie uznane przez firmę ubezpieczeniową.

Oświadczenie sprawcy

Oświadczenie sprawcy kolizji to dokument, który można przygotować na zwykłej kartce papieru. Co prawda w Internecie dostępne są wzory ułatwiające zebranie wszystkich niezbędnych informacji, ale mało kto przechowuje gotowe druki w samochodzie. Dlatego ubezpieczyciele dopuszczają dowolną formę sporządzenia oświadczenia, o ile zawiera informacje potrzebne do likwidacji szkody. W szczególności oświadczenie sprawcy kolizji drogowej powinno zawierać następujące dane:

– imiona i nazwiska kierowców,

– numery PESEL,

– adresy zamieszkania,

– serie i numery dowodów osobistych

– serie i numery praw jazdy,

– kategorie praw jazdy,

– marki i modele samochodów,

– numery rejestracyjne,

– numery identyfikacyjne VIN.

Informacje dodatkowe

Ponadto oświadczenie sprawcy kolizji powinno zawierać informację o numerze polisy ubezpieczeniowej OC osoby odpowiedzialnej za zdarzenie oraz nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeżeli pojazdy mają kilku współwłaścicieli, należy umieścić informacje o tych osobach. Dane muszą być zgodne z informacjami zawartymi w dowodach rejestracyjnych samochodów. Jest to istotne zwłaszcza wówczas, gdy zakup pojazdu był finansowany za pomocą kredytu bankowego. Jednym ze współwłaścicieli auta jest wtedy kredytodawca, który ma wpływ na sposób likwidacji szkody komunikacyjnej. Dlatego w razie wątpliwości należy skonsultować się zarówno z pracownikiem firmy ubezpieczeniowej, jak i banku udzielającego kredytu. Prawidłowo przygotowane oświadczenie sprawcy kolizji drogowej ułatwi proces likwidacji szkody oraz przyspieszy wypłatę należnego odszkodowania.