Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują w ramach ubezpieczenia mienia polisy mieszkaniowe, a w nich wiele dodatkowych opcji. Oprócz samej podstawy, czyli stałych elementów i ruchomości domowych, firmy chcą dać ochronę samemu Ubezpieczającemu, a nie tylko jego nieruchomości. Jako że jest to ubezpieczenie dobrowolne, same tworzą dodatkowe opcje i jest to ich indywidualna decyzja, co zaproponują swoją klientom. Spośród więc jakich propozycji możemy wybierać?

Rozszerzenie zakresu polisy mieszkaniowej

W podstawowej ochronie ubezpieczenia mienia — polisy mieszkaniowej mieszczą się mury, stałe elementy domu oraz ruchomości domowe. Duża konkurencja na rynku ubezpieczeniowym spowodowała, że firmy poszły o krok dalej i w jej ramach dają dużo więcej możliwości ochrony.  Wśród propozycji można wyróżnić:

– Home assistance; 

– OC w życiu prywatnym;

– Ubezpieczenie NNW; 

– Pomoc prawna. 

Są to warianty, które znajdują się w ofercie większości towarzystw. Co jednak dana firma faktycznie zaproponuje, zależy już od decyzji osób nią zarządzających. Stanowią one bowiem wyróżniki i mogą, ale nie muszą być proponowane klientom.

Home assistance

Home assistance stanowi pakiet dodatkowych usług, w ramach którego Ubezpieczony może skorzystać z pomocy fachowców w różnorodnych dziedzinach. Niezależnie czy potrzebujesz pomocy elektryka, ślusarza czy hydraulika w ramach tej dodatkowej opcji ją otrzymasz. Należy jednak podkreślić, iż dotyczy to samej usługi, ale za niezbędne części potrzebne do naprawy należy już zapłacić samemu. Cena tego dodatkowego wariantu nie jest znacząco wysoka, dlatego tak warta uwagi. Jeżeli porównamy sobie stawką, za jaką dany specjalista jest w stanie nam udzielić pomocy to assistance home jest naprawdę korzystne.

Jeżeli dojdzie do awarii czy uszkodzenia jakiejś rzeczy w Twoim domu, należy najpierw skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym, a dopiero później wezwać fachowca. Jeżeli zrobimy to odwrotnie, może się okazać, że towarzystwo nie wypłaci nam odpowiednich środków!

OC w życiu prywatnym

Towarzystwa ubezpieczeniowe co do zasady proponują OC o zakresie: Polska lub Polska+Europa. Odnosi się ono do zniszczeń dokonanych na mieniu osób trzecich osoby Ubezpieczonej oraz domowników. Z polisy tej można również pokryć szkody dokonane nieumyślnie na innej osobie niż ta wchodząca w skład naszego gospodarstwa domowego (przykład: gdy zjeżdżamy na nartach i nieumyślnie w kogoś wjedziemy, a osoba ta złamie nogę, odszkodowanie pokryte zostanie z polisy mieszkaniowej OC). Ponadto należy jednak zauważyć, że niektóre towarzystwa przypisują polisę OC do mieszkania. Jeżeli więc posiadamy więcej niż jedno mieszkanie, warto sprawdzić, czy wystarczy wykupić ten wariant dodatkowy jednorazowo, czy konieczne jest na każdej polisie (np. w sytuacji zalania sąsiada).